Błażejewo to miejscowość położona 5 km od Kórnika. Dynamiczny rozwój lokalnych terenów znajduje odzwierciedlenie w czynionych ostatnimi czasy inwestycjach developerskich. Osiedla się tu wiele osób, pierwotnie szukających mieszkania w Kórniku oraz mieszkania w Bnine. Przykład lokalnej, doskonale poprowadzonej inwestycji stanowi osiedle Lawendowe Pola.

W skład osiedla Lawendowe Pola w Błażejewie wchodzą domy cztero-, sześcio- i dwunastosegmentowe, posiadające charakterystyczną elewację w stylu muru pruskiego, a także zakończone drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem. W trakcie realizacji pozostaje budowa drogi dojazdowej.

Więcej informacji o domach w Błażejewie znajdą Państwo w opisie inwestycji.